Niemcy
Tablica wyników Niemiec
PozycjaNazwa zespołu
Czysta woda
Tajemnicza woda
Woda na świecie
Cenna woda
Bonus2022
Ogółem
16060606050290
Suma punktów wszystkich szkół, Niemcy: Suma punktów wszystkich szkół, Niemcy: 290
i jest inicjatywą Planu Globalnego Działania
we współpracy z
4.00 MB