Poland
15

13220
points earned by our 274 teams

Badanie chemiczne wody pochodzącej z różnych źródeł.
Post related to Woda, którą spożywamy
Monika Kokosza
Monika Kokosza

Podczas zajęć postanowiliśmy przebadać wodę pochodzącą z różnych źródeł. Do badań użyliśmy wody pochodzącej z: rzeki Wisły, sieci wodociągowej, oczka wodnego naszego kolegi, źródełka do picia dla uczniów w naszej szkole ( 2 piętro). Próbę badawczą wykonaliśmy na wodzie destylowanej. Opisaliśmy : zapach oraz wygląd (klarowność) wody. Doświawdczalnie sprawdziliśmy temepraturę, twardość wody, pH wody, zawartośćtlenków azotu i chloru oraz ilość minerałów. Niestety nie udało nam sięzobaczycć wody pod mikroskopem. Zaskoczyło nas brak chloru we wszytkich badanych prókach. Okazało się, że w naszej szkole woda jest bardzo twarda. 
Water Explorer is a Global Action Plan initiative
in association with
6.00 MB