Il-Ġermanja
Il-Leaderboard tal-Ġermanja
IkklassifikaL-Isem tat-Tim
Ilma Tajjeb għax-Xorb
Ilma Moħbi
Ilma Globali
Ilma Prezzjuż
Bonus2022
Total
16060606050290
It-total ta' punti tat-timijiet kollha flimkien, Il-Ġermanja: It-total ta' punti tat-timijiet kollha flimkien, Il-Ġermanja: 290
u hija inizjattiva ta'Global Action Plan
flimkien ma'
4.00 MB