Poland
15

13220
points earned by our 274 teams

Bezkręgowce – wskaźnikami czystości wody w naszej rzece
Post related to MiniSASS

Przystąpiliśmy do bardzo ważnego wyzwania. Zajęliśmy się monitorowaniem stanu rzeki Bzury wykorzystując żyjące w niej bezkręgowce. Zaopatrzeni w klucze do oznaczania zwierząt, siatki, lupy oraz oczywiście odpowiednie obuwie ruszyliśmy do punktów pomiarowych. Pobieraliśmy próbki badawcze i obserwowaliśmy żyjące w wodzie organizmy.

Niestety w porównaniu z rokiem ubiegłym stwierdziliśmy mniejsze zróżnicowanie bezkręgowców. W naszych próbkach dominowały larwy muchówek, ważek, małe chrząszcze, nieliczne ślimaki, wioślaki oraz nartniki. Po dokładnej analizie wyników ustaliliśmy , że nasz zbiornik wodny jest zmodyfikowany w stopniu dużym (warunki słabe). Podwyższeniu uległo także pH wody. Postanowiliśmy znaleźć przyczynę takiego stanu rzeczy. Przeszliśmy około dwa kilometry  wzdłuż rzeki szukając źródeł zanieczyszczeń. Okazało się, że na polach uprawnych w pobliżu zbiornika wodnego stosowane były chemiczne środki ochrony roślin i w dużych ilościach nawozy mineralne, również jednym z dopływów Bzury płynnie woda mocno zanieczyszczona.

Opracowaliśmy, w związku z tym wskazówki dla mieszkańców miasta informujące, jak należy postępować aby poprawić stan czystości naszej rzeki. Zostało nam już tylko przesłanie wyników do Mini-SASS.
Water Explorer is a Global Action Plan initiative
in association with
18.00 MB