Poland
15

13220
points earned by our 274 teams

Jak podjąć wyzwanie #15 LITRÓW?
Post related to Dzień z życia, Global Water

Zbieraliśmy pieniądze w ramach inicjatywy Polskiej Akcji Humanitarnej „Studnia dla Południa” a teraz przyszedł czas na akcję, która motywowałaby społeczność szkolną do dyskusji i refleksji. Chcieliśmy doświadczyć, z jakimi wyzwaniami wiąże się brak nieograniczonego dostępu do czystej wody na świecie. Dlaczego 15 litrów? Bo to dzienny przydział wody na jedną osobę w obozach przesiedlonych. Ta ilość musi wystarczyć do gotowania, mycia, sprzątania i zachowania higieny. Ile my zużywamy dziennie wody? W Europie to około 150 litrów wody dziennie.

Nasze wyzwanie nie było łatwe, potraktowaliśmy je jako zabawę ale także naukę, która skłoniła nas do refleksji o dostępie do wody dla ludzi w różnych miejscach świata.

Na bieżąco w tym dniu kibicowali nam koledzy i koleżanki ze szkoły.

Dziękujemy za wsparcie…

Relacja Daniela

Relacja Karola
Water Explorer is a Global Action Plan initiative
in association with
16.00 MB