Poland
15

13220
points earned by our 274 teams

Pieniądze oszczędzamy- starsze ubrania sami odnawiamy
Warmińskie Kropelki
Warmińskie Kropelki

Na pokaz mody przygotowaliśmy 15 koszulek, które przefarbowaliśmy na różne kolory. Badacze wody z klasy VIc  przebrali się  w odmłodzone bluzki i w czasie przerw prezentowali się po szkolnym korytarzu. Wzbudziło to dosyć duże zainteresowanie innych uczniów.

W ten sposób zaoszczędziliśmy ponad 40000 l. wody.
Water Explorer is a Global Action Plan initiative
in association with
14.00 MB