Poland
15

13220
points earned by our 274 teams

Międzynarodowe seminarium koordynatorów Badacza Wody
Posted on 15 November 2017

W uroczym gospodarstwie ekologicznym pod Bolonią (Włochy) spotkali się koordynatorzy programu Badacz Wody z 11 krajów, w tym z odległej Południowej Afryki i Turcji. Dołączył nowy kraj - Malta. Spotkanie było doskonałą wymianą doświadczeń, ustalenia kierunków pracy na kolejny rok programu.

Potwierdzamy, że jesienią 2018 planowana jest gala międzynarodowa w Londynie, na którą zaproszeni będą przedstawiciele najlepszego zespołu z 11 krajów - nauczyciel i dwójka uczniów.

Nowością jest połączenie niektórych wyzwań z ubiegłego roku, zmniejszenie ich łącznej liczby i opracowanie nowych pomocy dydaktycznych w pdf. Opisy pozostałych wyzwań zostały przeniesione do Archiwum. lecz są dostępne do wykorzystania przez zainteresowane zespoły.

Po raz pierwszy od tego roku odnosimy tematy wyzwań do Globalnych Celów dla Zrównoważonego Rozwoju ONZ.
Water Explorer is a Global Action Plan initiative
in association with
10.00 MB