Poland
15

13220
points earned by our 274 teams

Światowy dzien Drzewa
Post related to Stwórz własne wyzwanie

10 października obchodziliśmy Światowy Dzien Drzewa z tej okazji Wybuchowi Naukowcy Katarzyna Sus, Łukasz Kuszela i Kamil Kapuścinski wzięli udział w akcji sadzenia drzewa. W szkole została tego dnia zorganizowana akcja "Dlaczego warto sadzić i pielęgnować drzewa". Sadzenie drzew odbyło się w parku obok szkoły, oraz na placu szkolnym. Ponieważ drzewa są bardzo ważne dla gospodarki wodnej. Postępująca degradacja środowiska uświadomiła nam, że obecność drzew może pomóc zminimalizować niekorzystne zmiany, w tym klimatyczne. Choć od wielu lat korzyści takie były znane, dane na ten temat bywały fragmentaryczne, szacunkowe, a czasem sprzeczne. W ostatnich latach wiele ośrodków przedstawiło nowe wyniki badań, przemawiające za powszechną obecnością drzew. Największe znaczenie dla ludzi mają drzewa w terenach zurbanizowanych i tam przynoszą najwięcej wymiernych korzyści. Drzewa odgrywają ogromną rolę przyrodniczą i ekologiczną. Są środowiskiem życia wielu zwierząt wzbogacających bioróżnorodność i będących wskaźnikiem stanu środowiska siedlisk, w których mieszkamy. Drzewa zatrzymują wody opadowe, które bez ich obecności byłyby odprowadzone do kanałów burzowych. Przyczyniają się również do poprawy ich jakości. Powodują zatrzymanie wody w strefie korzeniowej i pod koroną (w resztkach organicznych) oraz magazynują wodę w swoich tkankach. Badania w stanie Arkansas dowiodły, że zwiększenie powierzchni zajmowanej przez drzewa z 27 do 40% spowodowało spadek o 31% spływu wód opadowych. W osiedlu mieszkaniowym 21% powierzchni przeznaczonej pod drzewa spowodowało zmniejszenie spływu wód opadowych o 15%. Niezwykłe korzyści z obecności drzew stwierdzono w całym regionie Baltimore – Waszyngton (USA). Pokrycie koronami drzew spowolniło spływ i pochłonęło tak duże ilości wody, iż dzięki temu uzyskano ponad 4,68 bilionów dolarów oszczędności. Drzewa, zwłaszcza szybko rosnące i głęboko ukorzenione, wpływają na polepszenie jakości wód podziemnych dzięki procesom detoksyfikacyjnym, m.in. przez oczyszczanie wody z metali ciężkich.
Water Explorer is a Global Action Plan initiative
in association with
12.00 MB