Poland
15

13220
points earned by our 274 teams

Minisass to narzędzie które zna każdy z nas !!!
Post related to Mini SASS
Warmińskie Kropelki
Warmińskie Kropelki

Po zapoznaniu się z treścią wyzwania, wybraliśmy się do pobliskiej Rzeki Dymer , aby sprawdzić i zobaczyć co ukrywa. Udało się zobaczyć kilka organizmów . Pobraliśmy próbki wody do obserwacji mikroskopowych. Następnie udaliśmy się do Urzędu Miasta, gdzie otrzymaliśmy opracowania dotyczące aktualnego stanu jakości wody w okolicznych zbiornikach wodnych. Przydatne nam informacje oraz zaobserwowane organizmy zaprezentowaliśmy podczas prezentacji wyzwania w szkole. Z pewnością do tego zadania wrócimy jesienią.
Water Explorer is a Global Action Plan initiative
in association with
18.00 MB